Over Ine

Ine Boesten is docent Soul Body Fusion®. Zij geeft workshops en open avonden en verzorgt lezingen op aanvraag. Zij heeft het initiatief genomen deze website op te zetten. Haar droom is dat er een Soul Body Fusion netwerk ontstaat in Nederland en België, dat het Licht van de ziel overal meer en meer geactiveerd wordt en kan gaan stralen; deze website biedt daarvoor een platform. Ze volgde in 2010 de docentenopleiding bij Jonette Crowley, die Soul Body Fusion® ontwikkelde.
Wat is het waar Ine door geïnspireerd wordt? Haar levensweg loopt al bijna 40 jaar langs de paden van yoga, meditatie en sjamanistische tradities. Het verhaal van haar leven gaat over essentie, over meer en meer in verbinding komen met het stille Zijn. Het gaat over het hart en dat er ruimte is om te voelen; dat alles wat ons als mens beweegt en raakt, dat dat gezien, gehoord en erkend kan worden. Dat elk voelen een poort kan worden naar ons diepste wezen. Het gaat over het luisteren naar wat van binnen aanwezig is en over de wijsheid, het Weten dat we in ons dragen, in ons lichaam en in onze ziel. Het verhaal gaat over het Licht van bewustzijn dat zo helder in ons kan gaan stralen, elke dag meer en helderder. En dat wij het Licht van ons bewustzijn Zijn, onze ziel en ons lichaam samen bewegend op de klanken van innerlijke harmonie. En ons levensverhaal kan zijn dat dit Licht om ons heen gaat stralen; mensen en al wat leeft om ons heen kan aanraken, en zo zal elke actie van binnen uit ontspruiten en zich ontvouwen, en zich openbaren in de dans van het Leven.